ÇOCUKLARA/GENÇLERE RİTİM EGİTİMLERİNİN VERİLMESİ

Proje kapsamında müzik(ritim) eğitimi ve konser programları organize edilecektir. Ritim; çocuk ve gençleri teknolojinin zararlı etkilerinden korumak, bos zamanlarını değerlendirmelerini sağlamak amacıyla araç olarak kullanılacaktır. Çocukların/gençlerin sahip oldukları ancak farkında olmadıkları sanatsal becerileri keşfetmeleri sağlanacaktır. Teknolojinin zararlı etkilerinden uzaklaşmaları ve yararlı uğrasılar kazanmaları sağlanacaktır. Gençlerin müzik(ritim) eğitimleri sonucunda kurulacak "İstanbul Genç Ritim Orkestrası" farklı mekânlarda konser vermeleri sağlanacaktır. Eğitimler 10 ay boyunca ayda 4 hafta ve haftada 2 gün ve günde 2 saat seklinde organize edilecektir. Toplam 160 saat ritim eğitimi verilmesi planlanmaktadır.