İNTERNET KAFE VE OYUN SALONLARININ DENETİMLERİNİN YAPILMASI

Proje kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile Fatih ve Beyoğlu Ilçe Belediyelerinin Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile ortak hareket edilerek 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre hazırlanmış "Ticari Amaçla Internet Toplu Kullanım Sağlayıcı İşyeri Denetleme Formu"nu kullanarak denetimler gerçekleştirilecektir. Bu yönetmelik ve yönetmeliğin ekinde yer alan form Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanmıştır. Bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan teknik destek alınacaktır.